Đăng nhập

Bạn sẽ được đề nghị đăng nhập vào cả Facebook và TR chỉ để thiết lập từ đầu.

Quên mật khẩu? Đăng nhập
Gia nhập

Đang tìm
kiếm trò chơi?

Chơi bài Toàn cầu 1

chơi cho vui

Chơi bài Toàn cầu, Chơi bạc Trực tuyến 1

Bài Poker

Phòng Chơi bài Poker 3 tại Caesars Las Vegas

Du đấu Poker Hàng ngày

Phòng đặt riêng để đánh Poker tốt nhất Las Vegas thật hoàn hảo cho các tay chơi giải trí và chuyên gia dày dạn.

Caesars Palace poker recently relocated to the heart of the gaming floor between The Colosseum and the Race & Sports Book. Step into our 4.500 sq. ft. casino poker room and let the excitement spread! The new room features a $4 rake on all No-Limit games and a $3 max rake on all limit games. The spacious layout features 16 tables with free upgraded Wi-Fi and USB changing ports (for mobile devices) at each seat. Caesars Palace offers 24-hour poker action with cash games of all stakes and a full daily schedule of Las Vegas poker tournaments.

For more information, contact the Caesars Palace Poker Room at 702-785-6566 or follow @CLVPoker on Twitter.

tại sao bạn lại yêu nơi này

trước đó
kế tiếp
Powered By OneLink